Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£»e vizierlijn van den kijker moet, wanneer de noniussen van .den verticalen rand op nul staan, evenwijdig loopen aan de richtlijn van het alhidade-niveau.

Bij de meting van een* verticalen hoek richt men den kijker op het punt, laat vervolgens het niveau J-inspelen met behulp van de micrometerschroef D en leest af

Bij deze inrichting is men geheel onafhankelijk van een met zurVer verticalen stand van de eerste as. Bij eene inrichting als' in fig. 36 is voorgesteld (zie ook § U) moet men om onafhankelijk te zijn van een mogelijk onjuisten stand van de eerste as, even vóór het zuiver richten van den kijker, de bel van het niveau VW op de eerste as met behulp van een stelschroef A, fig. 36, laten inspelen daardoor echter verandert de stand van den horizontalen rand; moet men nu tevens horizontale hoeken meten zooals o.al het geval is bij tachymetrie (§ 151), zoo geeft dit aanleiding tot onnauwkeurigheden, die dus bij de inrichting met het alhidade-niveau worden ontgaan

Ook is de tijd, die verloopt tusschen het zuiver richten en het aflezen bij inspelende bel, bij laatstgenoemde inrichting korter.

Om het instrument te regelen, meet men door dubbele meting een elevatiehoek en plaatst dan, terwijl nog PP het punt gericht is,, de noniussen op de juiste aflezing, door middel van de micrometerschroef D van de alhidade"' Om thans de bel te kunnen doen inspelen, is het niveau niet direct aan den dwarsarm C, maar aan een afzonderlijke plaat Z ff i ,T ^ dWarSarm verb0«den is met behulp van de schroef G en de twee correctieschroefjes g en ƒ welke tegen de in den dwarsarm geschroefde stift A steu-

kan menl7m0dië ? ^ & Wat los te ^aien, kan men het niveau met behulp der schroefjes g en o' om G draaien en alzoo de bel tot inspelen brengen.

Sluiten