Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze waarden voor AB2, AH2 en BH2 in de'eerste vergelijking overbrengende, zoo komt er, na weglating van de termen, die tegen elkaar wegvallen en na deeling door — 2BG.AC:

cos G = cos h cos h' cos C' -f sinh sin h', waaruit onmiddellijk volgt:

cos G' = -~ C~ 8in h f!Ë *'

cos h cos h' | * ^*

de§nra8;t,i!en"deringf01,m,,le V00r k,eine e«e™«ehoeken. In

de hoeken O^ «Hoeken h en h> veelal klein, zoodat de hoeken G en G weinig van elkaar verschillen. In dergelijke gevallen is het gemakkelijker en nauwkeuriger, het MetaTtÏÏ

daneÏÏTe°zne dLTeTerf ? ^ 69fl M met d° eenheid als straal,

232- = 2, en TO- / " ™ de «ne ztfden bekend, daar DE=C,

gevraagde hoek aCb = C' Is ' ^ en CB ^an, en dns de

Uit de bolvormige driehoeksmeting volgt nu onmiddellijk:

. cos c=cosZcos Z' + sin Zsin Z' cos C',

cos C' = cosG-«>sZcosZ- cos G—sinh sinh' sm Z sin Z' cos h cos h'

hoek'c-Tok 'l7JH+*Z+ Z,'}' T kM men ter berekening van den gevraagdon ook van een der volgendejqrmules gebruik maken: 1

sin!-C' = \ Isin <-S~Z)(S — Z') V sin Z sin Z'

cos i 0' = \ I tinSsbHS-'C) i . . . V sinZsinZ'

iglC' =\l sïntë-ZlïiniS- ZT) 'v'^f" \l sin Ssin (8 — C)

waarvan men die kan Wezen, welke in het bijzondere ~v,l , , , .

het gemakkelijkst is. / 'Wondere geval voor de berekening

6

Sluiten