Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het terrein over te brengen, een niveau om het planchet horizontaal te stellen, naalden om de hoekpunten pp het planchet, aan te geven, soms eene boussole voor het oriönteeren en eindelijk het noodige teekengereedschap.

.§ 66. Planchet. Het eigenlijke planchet is een vierkant houten bord, van 45 a 60 cM. zijde, vervaardigd van goed uitgestoomd, rechtdradig en knoestvrij lindenhout, dat, op een drievoet bevestigd, horizontaal op het terrein wordt opgesteld. De verbinding van het planchet met den drievoet moet zoodanig zijn, dat het bovenvlak van het planchet horizontaal kan gesteld worden, dat het om eene as rechthoekig op,zijn bovenvlak kan draaien en eindelijk dat het op den drievoet nog eenigszins kan verschoven worden.

Bij het in flg. 82 in doorsnede voorgestelde planchet is dit verkregen, door het planchet G met behulp van drie schroefjes F aan den cirkelrand E te verbinden. Deze cirkelrand is door de speeken L veTbonden aan de as B, die in de bus C kan draaien. Deze bus rust door middel van de stelschroeven B op den kop A van den drievoet en wordt daarop vastgeklemd dooide bekende veer (zie flg. 36).

Om de beweging van het planchet om de as B op te heffen en dan nog eene fijne beweging aan het planchet te kunnep geven, is om de bus G een ring aangebracht, die door de micrometerschroef K met den rand E in verbinding staat en met behulp van de klemschroef H aan de bus G kan, verbonden worden.

§ 67. Vizierliniaal. De gewone vizierliniaal, in fig. 84 voorgesteld, bestaat uit de koperen liniaal AB en de twee vizieren G en X>, die samen een viziervlak vormen rechthoekig op het ondervlak van de liniaal en evenwijdig aan den zijkant ab, waarlangs de lijnen op het planchet getrokken worden.

Behalve van de beschreven inrichting wordt ook gebruik gemaakt van linialen met kijkers. Zijn deze vizierlinialen, zooals thans veelal geschiedt, tevens ingericht tot het meten van afstanden (Hoofdstuk X) en van verticale hoeken, dan vormen zij met het planchet een zeer geschikt geheel, vooral, zooals later zal blijken, voor detailmeting (Hoofdstuk XVI). Een dergelijke liniaal, naar het Duitsch ook wel Kippregel genaamd, is in fig. 88*bc op de helft der ware grootte voorgesteld.

Op de_houten liniaal AA, die aan eene zijde schuin is afgesneden en met een metalen reep is belegd, om daarlangs de lijnen op het planchet te trekken, is door middel van de schroeven

Sluiten