Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

horizontalen stand van het. planchet voortdurend te kunnen nagaan.

Zijn er verschillende viziervlakken. doordat men verschillende oculairopeningen of eene oculairspleet heeft, dan moet men het samenvallen der viziervlakken onderzoeken, door een dier vlakken' op een punt (of op het verticale koord) te richten en na te gaan, of de andere er ook op gericht zijn. Krocht dit niet het geval- zijn, dan verbetert men de liniaal met behulp van de schroefjes, waarmede de oculairplaat C, fig. 84, op de liniaal is bevestigd.

Strikt genomen zou ook de zijkant van de liniaal, waarlangs < ^ Potloodlijnen getrokken worden, evenwijdig moeten zijn aan het viziervlak; anders zullen de potloodlijnen niet evenwijdig z«n aan de overeenkomstige richtingen op het terrein. Om dit . te onderzoeken, plaatst men de liniaal op een zuiver horizontaal gesteld planchet, en richt op een verwijderd punt. Men plaatst vervolgens twee fijne naalden langs den zijkant der liniaal en gaat na,, of de lijn der naalden ook op het punt gericht is. 18/dit met het geval, dan is de zijkant niet evenwijdig aan het viziervlak. Meestal is geen correctieinrichting aanwezig om dit te verbeteren. Noodzakelijk is dit ook niet, omdat eené afwijking m dit opzicht slechts ten gevolge heeft, dat de lijnen >op het planchet met de overeenkomstige lijnen van het terrein een constanten hoek maken, die gelijk is aan den hoek tusschen het viziervlak en den zijkant van de liniaal. De hoeken tusschen de lijnen op het planchet zijn dus juist; maar de teekening is ten opzichte van het terrein den genoemden hoek gedraaid.

§ 71. Regeling van de vizierliniaal met k\jker. Ook bij

deze inrichting moet het viziervlak een plat vlak zijn, rechthoekig op den onderkant van de liniaal, hetgeen verkregen wordt door to zorgen, dat de vizierlijn van den kijker rechthoekig staat op de as en dat de as evenwijdig loopt aan den onderkant van de liniaal. Is aan-de zuil, die de as draagt, een niveau verbonden in eene richting, evenwijdig aan die as en is eene schroef aanwezig, om as en niveau te zamen te verplaatsen, dan moet de as evenwijdig loopen aan de richtlijn van dit niveau. Deze laatste constructie is verre te verkiezenwanneer het planchet niet volkomen horizontaal is, wordt door het doen inspelen van de bel de as horizontaal gebracht en' daardoor het viziervlak, dat bij de beweging van den kijker om de as beschreven wordt, verticaal:

-Voor het onderzoek kunnen al de methoden worden toegepast,'

Sluiten