Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den veldarbeid kan bezigen. Worden de details opgenomen met instrumenten, waarbij men de uitkomsten in getallen verkrijgt, dan kan die berekening zelfs na de detailmeting worden uitgevoerd; heeft de opneming van de details echter plaats met behulp van het planchet, dan moet het net berekend en in teekening gebracht zijn, voordat men met die opneming kan , beginnen en men is dan soms genoodzaakt, onderscheidene dagen daaraan te bostéden, die beter konden gebruikt worden voor den terreinarbeid.

De achtereenvolgens te verrichten werkzaamheden bestaan dus in het algemeen in het opmeten van het net, hei) berekenen van het net, het berekenen van de coördinaten der hoekpunten, de detailmeting en het in teekening bi'engen. In de volgende hoofdstukken zullen deze onderdeelen ieder afzonderlijk behandeld worden.

Sluiten