Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAC—nA'f' AA' sinAA'B ™„„n,„ , AA' sin AA'G .. UAL —BA O- — 20626o" -] —— 206265".

Op geheel overeenkomstige wijze vinden wij:

CAD » CA'D-AA'^cAA'G- 206265" + ^§^206265",

DAE^DA'E-AA^M2 206265" +^^ 206265",

FAV-va'v aa' 8inaa'e, AA'sin AA'F

&Ah — AA F — 206265" -] — 206265",

FAB —FA'P. AA' Sin AA'FonMaK» i AArsm AA'B nnn„„„ juus —JfA B — 206265" -f- — 206265",

waarbij alleen valt op te merken, dat de hoeken AA'B, AA'C, AA'D, enz., altijd moeten geteld worden van de lijn AA' af,' draaiende in de richting van de wijzers van het uurwerk tot) aan de, lijnen A'B, A'C, A'D, enz.; zoodat bijv. de twee laatste dier hoeken grooter dan twee rechte hoeken en de sinussen dus negatief worden.

Voor de berekening van bovenstaande correcties moet men de afstanden AB, AG, enz., kennen, waarvoor men echter met benaderde waarden kan volstaan, zoodat men die afstanden door eene voorloopige berekening met de niet gecorrigeerde hoeken uit het driehoeksnet kan vinden.

Verder moet men den afstand AA' en een der hoeken AA'B, AA'G enz., kennen, die men door directe meting vindt (zié blz. 41 eerste alinea) of zoo dit niet mogelijk is door eene indirecte meting moet bepalen. Soms kan men in het laatste geval den afstand AA' afleiden uit den plattegrond van hèt bouwwerk, waarvan het hoekpunt een deel uitmaakt. Soms echter zal men daartoe eene kleine driehoeksmeting moeten verrichten, door van uit twee punten P en Q, fig. 131, die op een bekenden afstand a van elkaar gelegerl zijn, die hoeken «, 8, y en 3 te meten, waardoor de afstand AA' kan berekend' worden. Mocht ook één der hoeken AA'B, AA'G, enz., niet door. directe meting te vinden zijn ,t doordien men van uit A' niet op A kan richten, zoo heeft men een der punten P en Q, bijv. P, slechts zoodanig te kiezen, dat hoek PA'B kan gemeten worden; door daarvan den berekenden hoek PA'A af te trekken, krijgt men den gevraagden hoek AA'B.

Sluiten