Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en:

(A2P) = (A2Ax) — «2 1

bedragen, zoo kunnen de coördinaten X en Y van P dus berekend worden uit:

X = Xx -f AXP sin (AXP) = X2 + A2P sin (A2P),

en:

Y=YX + AXP cos (AXP) — Y2 -f 42P cos (A2P).

waarin ^Yi en X2Y2 respectievelijk de coördinaten der punten Ax en A2 voorstellen.

Ter contröle van de berekening is het raadzaam, X en Y zoowel uit de coördinaten Xx en Yx van Ax, als uit de coördinaten X2 en Y2 van A2 af te leiden.

In den regel zal men in het bekende punt Ax niet alleen den hoek *x van de richting AXP met de lijn AXA2, maar ook den hoek «8 met de aansluitende lijn AxAt van het groote net meten! Het spreekt van zelf, dat dan vóór de berekening de som' Van de hoeken *x en «8 gelijk moet gemaakt worden aan den bekenden hoek A2AXA4 uit het groote net, door aan elk dier ' gemeten hoeken eene gelijke correctie aan te brengen. Dezelfde opmerking geldt natuurlijk voor de meting in de andere punten.

§ 148. Heeft men uit meer dan twee bekende punten Ax, A2, As en 44 de richtingen naar P bepaald, dan geven elke twee richtingen, die niet in eikaars vjerlengde vallen, eene bepaling van het onbekende punt P. Daar vier lijnen elkaar twee aan twee in het algemeen in 6 punten snijden, zoo krijgt men dus voor elk van de coördinaten van P ook 6 verschillende waarden, waaruit men een gemiddelde kan nemen.

Bij het nemen van dit gemiddelde moet men evenwel in het oog houden, dat de waarden der coördinaten in het algemeen des te meer vertrouwen zullen verdienen, naarmate de hoek tusschen de richtingen, waaruit zfl zijn afgeleid, meer tot 90ö nadert en naarmate de afstand van het punt P tot dé betrokken punten kleiner is. Noemt men xx2, xxs, xu enz., de

abscissen van het punt P, zooals die gevonden worden uit de metingen respectievelijk in Ax en A2, Ax en A%, Ax en AA. zoo kan men met deze omstandigheid, evenals in § 136, rekening houden door bij het nemen van het gemiddelde de waarden x12l xxs, xu enz., met zekere factoren.(gewichten) te vermenigvuldigen en de som der producten te deelen door de som

Sluiten