Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet af te. lezen, voordat zij lang genoeg aan dezelfde temperatuur «is blootgesteld geweest en dus eene gelijkmatige temperatuur heeft aangenomen, gelijk aan die, welke door den thermometer wordt aangewezen. Ook dient daarbij de aneroïde niet aan sterke plotselinge veranderingen van de temperatuur blootgesteld te worden, omdat daardoor, zooals' boven reeds * gezegd werd, eene verandering in de stafadcorrectie kan ontstaan, waarvan eene fout in de bepaling «van b het gevolg zou zijn.

Heeft men twee vergelijkingen gedaan en daarbij op de aneroïde afgelezen A en A' met de temperaturen t en t', en heeft men den kwikbarometer afgelezen en op nul gereduceerd en daarvoor gevonden B0 en B0', dan is:

B0=A — bt+a-\-c(A — 760), B0' = A' — bt' -f a -j- c (A' — 760).

Zijn die twee vergelijkingen gedaan bij barometerstanden, die weinig van elkaar verschillen, dan mag men a-\-c(A — 760) == = a-f-c(4'- 760) = ax stellen; uit bovenstaande vergelijkingen volgt dan:

B0 — B0' = A t- A' — b (t — t'),

of:

b = ^Bo' -A')-(B0~ A) t — t'

Zijn er meer overeenkomstige aflezingen bij een ongeveer gelijken barometerstand gedaan, dan worden daardoor verschillende vergelijkingen van den vorm:

^mj' — A . = ax — bt , B0' — A' =a0 — bt', Bd' — A" = ax — bt", enz.,

verkregen, waaruit b volgens de methode der kleinste vierkanten kan worden opgelost (zie ook § 245 IV). Wil men van deze rekenwijze geen gebruik maken, dan kan op de volgende Wijze eene vrij goede benaderde waarde voor b gevonden worden. Men neemt de vergelijkingen bij hooge en die bij lage temperatuur ieder afzonderlijk, telt de vergelijkingen in iedere groep samen en vormt op die wijze twee vergelijkingen met de onbekenden cia en b, waaruit deze gemakkelijk te vinden zijn.

Ter bepaling van de constante c van de verdeelingscorrectie wordt de aneroïde bij verschillende barometerstanden met den kwikbarometer vergeleken. Indien men de vergelijking slechts

Sluiten