Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de temperatuur, die slechts weinig met de hoogte verandert, als constant, dap vinden wij:

Nep log p •= C- — z

yi 0,768(1 +«0 '

waarin C de constante van de integratie is. Aangezien nu voor 2 = 0, p = P dé drukking in het benedenste punt moet zijn, zoo is G = Nep log P; en daar voor z = h,p gelijk moet worden aan de drukking P' in het hoogste punt, zoo vinden wij:

Nep log P' =■ Nep log P - vW^V Ar * i 0,76 X s (1 + at) '

of:

. 0,76 X s , * P

Aangezien de drukkingen P en P' evenredig zijn met de tot nul herleide barometerstanden P0 en B'0 en in bovenstaande

vergelijking alleen de verhouding ~ voorkomt, zoo mogen wij

deze vervangen door de verhouding vervangen wij boven-

0

dien de Neperiaansche logarithmen door gewone, dan vinden ■wij, als wij den modulus 0,43429448 door M voorstellen:

A= Ka + al) log (1)

^ o

waarin K de constante waarde voorstelt. Substi-

tueeren wij daarin voor s, y0 en M de bekende waarden dan vinden wij voor den coëfficiënt K van bovenstaande formule, die meestal den naam van de formule van Laplace draagt de' waarde: Z= 18404.

§ 212. Volledige barometerformule. Bij de afleiding van vorenstaande formule is alleen rekening gehouden met de drukking en de temperatuur van de lucht. De overige omstandigheden, die invloed hebben op de verandering van de drukking der lucht met de hoogte, en waarvan de voornaamste zijn- de vochtigheid der lucht, de verandering van de zwaartekracht met de geographisehe breedte -en hare verandering met de

Sluiten