Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I n(»-f l)(2n-f-1) ': I a I n(n 4-l)(2n 4-1) 2.8 | V,x V ^ t.% '

1 1 ,1 1

2 5 1,4 2,2

3 T4 1,7- 3,7

4 30 2,0 5,5

5 55 2,2 7,5 10 385 3,2 19,6

16 1496 4,0 38,7

17 1785 4,1 42,2

20 ' 2870 \\ 4,5 58,6

- 1 .

Onderstellen wij, dat de middelbare fout in de meting van een azimuth met de boussole 10' bedraagt (*), terwijl de middelbare fout in de meting van een hoek met behulp van een eenvoudigen theodoliet l"bedraagt; nemen wij verder aan, dat de zijden van een veelhoek alle 100 M, lang zijn, dan zal de middelbare fout in de plaats van het eindpunt van een veelhoek van 10 zijden, voor zoover die fout afhangt van de hoekmetingen alleen, bij meting met de boussole bedragen:

M„ = 100 Y ; 8,2 = 0,92 M., 'N 8438' ' , ' '

bij meting met den theodoliet:

^=100X'3Ï387~19'6 = 0'S7M-

(*) Vergelylc % 72 blz. 961

Sluiten