Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wélke waarden, zie (23°) blz. 349 alle'gelijk, zijn aan ft2 In (43) hebben wij dus eene reeks van n fouten die n tot middelbare waarde hebben, zoodat dus:

Wij kennen echter de ware fouten niet; de vergelijkingen (41) en (42) geven ook hier:

x\' = xi + (P — P') = x-i + X,

X2=xz + (P-P') = x2 + X, , (45)

. xn'■= x, + (P — P') = jj + X, " '

wanneer X de ware fout in P voorstelt.

Brengen wij de vergelijkingen (45) in het vierkant, vermenigvuldigen wij dan die vergelijkingen • respectievelijk met , g2 9» en tellen daarna samen, dan vinden wij:

. . [ffx'2] — [gx2] 4- 2 [gx] X -f- [g] X2.

Hierin is, (zie blz. 359):

[90c] = [g(p — P) 3 = 0. SjJ

Vervangen wij ook hier (verg. blz. 352) X2 door M2, dan is: [gx'2] = [gx2] -f [g] M2,

of in verband met:

k=—— : V[9]

[gx'2] = [gx2] + #

Substitueeren wij deze waarde in de vergelijking (44) dan vinden wij, na eenige herleiding:

~ - vn—1

De in deze uitdrukking voorkomende waarde van [gx2] kunnen wij berekenen uit de vergelijkingen (40) door deze in het vierkant te brengen en respectievelijk met gu g2l ...... gn te vermenigvuldigen:

Sluiten