Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verschillen van de metingen met de benaderde waarde Zijn:

Pi = — 2,m.M., p2 = — 7 m.M., ps = + 13 m.M,

en de gewichten van deze metingen respectievelijk 6, 5 èn 3.

In onderstaande tabel zijn de gegevens voor verdere berekening verzameld:

P 0 9P p2 gp2 ! x x2 gx2'

— 2 6 — 12 4. 24 1 - 1,4 1,96 11,76

— 7 5 — 35 49 245 I — 6,4 40,96" 204,30 + 13 3 + 39 169 507 j 4- 13,6 184,96 , 554,88

[g] = 14, [gp] = — 8, [gp2] = 776 1 [gx2] = 771,44

De meest waarschijnlijke .waarde van P is:

P = |^ = JZ* _0,6m.M.

De meest waarschijnlijke lengte van den afstand is alzoo in millimeters:

D = 878,149*}M. De middelbare fout p van de enkele metingen is:

V n — 1

hierin is:

W = [9P2] - 776 - £ i 771,43,

10J 14

terwijl w = 3 is, zoodat dus:

\ 1 771,48 = W—r— = 20 m.M.

De middelbare föut M in het eindresultaat is:

— T7TT \ / - - = 5,2 m.M.

V [g] V (« —Dfe] f '

De andere formules voor [gx2] geven:

[p2j = fep2] — [g] P2 = 770,96,

:fes2] = fep2] — Pfep] = 771,20; ï-.Xih';

Sluiten