Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangezien de gewichten verhoudingsgetallen zijn, kunnen wij daarvoor ook nemen:

gA = i, </„ = 4, gF = 4 en gG = 3.

Voor de betekening van de meest waarschijnlijke waarde van het azimuth zullen wij als benaderde waarde van het azimuth nemen:

227° 39' 30"-.

De verschillen van de metingen met deze waarde zijn in de onderstaande tabel onder p verzameld.

p g gp 9p2

A ' _ 20" 3 — 60" 1200

B +15 4 + 60 900

F -L-25 4 +100 .',<k 2500

67 -10 3 - 30 900

[g] «14 [vp] = + 70"> [flP9J = 4900

Uit de berekeningen in deze tabel volgt voor de meest waarschijnlijke waarde <* van het azimuth:

« = 227° 39' 30" + -~- = 227° 39' 35".

':.,f - li

De som der producten van de gewichten met de vierkanten van de schijnbare fouten is:

M = l^2J - Jff = 4900 |pÊ = 4550'

zoodat de middelbare fout ti va» de gewichtseenheid wordt: ,

en de middelbare fout m* in het eindresultaat:

M =Jtt-^\l-Ü31 _ = 10". i/fel V (» —Dfel

Om de middelbare fout van de enkele hoekmeting te berekenen,

Sluiten