Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voudigt de oplossing nog aanmerkelijk (en geeft contröle). Zijn de gewichtsgetallen berekend, dan worden de gevraagde meestwaarschijnlijke waarden het gemakkelijkst gevonden uit de vergelijkingen (60), (64), (69):

B = [ap] Q12 + W 022 + [cp] Q32, (b4°-

G = [ap] Q13 + [bp] 023 + [<ÏP] 033- )

In enkele gevallen kan het voordeelig zijn, de gewichtsgetallen op de volgende wijze te berekenen. , Noemen wn de_tweede leden van de'normaalvergelijkingen: [ap] = «i, W - ^2 en cnl -S lossen wij de grootheden A, B en G uit de normaalvlgëliSngen op, zonder bij een getallenvoorbeeld de tweede leden in getallen uit te "drukken, en vinden wij dan:

* A = «ïKi + ViB2 + . ) O == M3R1 -j- V3R2 -f- W3R3, ) dan blijkt, uit eene vergelijking van (85) met (84), dat;de coëffictónten w, v en w van de grootheden B de gewichtsgetallen voorstellen.

Wanneer, zooals dikwijls voorkomt, de coëfficiënt van eene der onbekenden bijv. A' in de betrekkingen (oO) blz. 373 = 1 is, zoodat de foutenvergelijkingen worden:

x^Pi — (AA-b.BA-c^C), ]

x2 =p° — {A. + bi B + Cj C), / ^ ^ (86)

x'nLp'n-(A + bnB-{-cnC), )

dan kan de berekening van de meestwaarschijnlijke waarden op de volgende wijze aanmerkelijk vereenvoudigd worden De normaalvergelijking voor A zal in dit geval worden:

nA + {b]B + [c]C=[p]. Lossen wij hieruit A op:

n n Tien substitueeren deze waarde in bovenstaande foutenvergelijkingen, dan krijgen wij na eenige rangschikking:

Sluiten