Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat:

\\dA) yil+i dB ) fe + 2 rfZ dB 012 [;

nu zijn:

dA X' dB - + 1

en dus:

) 8 ^ 8 • 8 j m/

Verder is:

2.4 = 1.4 — 1.2 = 126=49'54",357 — A + C,

en dus,

/Ui/Vu M ^/ fe+2 dZgia |'

zoodat: ^U^:

Voor de middelbare fout van 3.4 zal dezelfde waarde als voor die van 2.4 worden gevonden.

Ware de hoek 2.3 ook nog direct gemeten, dan zou de nauwkeurigheid voor alle hoeken, gevormd door de richtingen

ZZ T, 6Ven gr°0t geweest z«n- Uit de berekening

blijkt, dat de meest waarschijnlijke waarde voor den hoek 1 4

vl^T?1?^ ï' dat de ineest waarschijnlijke waarde voor de hoeken 1. 2, 1. 3, 2 .4 en 3 . 4 minder groote doch onderling gelijke nauwkeurigheid hebben, hetgeen uit de verdeehng van de metingen ook gemakkelijk is na te gaan- de meest waarschijnlijke waarde van den hoek 2.3 die enkel uit indirecte metingen volgt, heeft de geringste nauwkeurigheidde nauwkeurigheid bedraagt niet meer dan die van ééne enkele hoekmeting. c

Schrijven wij de normaal vergelijkingen (93) blz. 399 in den vorm:

2^1 - C = BU

2B— C'=Po, — A — B + BG=B3,

26

Sluiten