Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorende waarden van 4 e uit de tabel de volgende foutenvergelijkingen samen te stellen:

x0 =4e0 — (sin h .A-\-cosI0 . E), x10 = 4 e10 — (sin I10 .A + cos Iw . B),

xm = 4 e170 — (sin Im. A + cos Im. B).

Uit deze volgen de normaalvergelijkingen:

[sin21]A4- [sin I cos I] B = [4 e sin I), [sin I cos I]A4- [cos21] B = [4 e cos I].

In deze vergelijkingen is:

[sin2I] = j [1 - cos 2 I] = | [1] - g- [cos 2'I].

[1] is het aantal waarnemingen 4 e, stel dit = rc, dan is:

1 n . '¥[l]=2'

aangezien de verschillende waarden van I gelijkelijk tusscben 0° en 180° en dus de waarden van 21 tusschen 0° en 360 verdeeld zijn, isj

[cos 21] = 0.

Evenzoo is:'

[sin I cos I] = — [sin 21] = 0,

en is:

i n

[cos2J] = -[l + cos21]~,/^7

De normaal vergelijkingen worden alzoo:

— A = [i$sinl], 2

' — B = [4 e cos 2]; 2

zoodat dus:

n

n

Sluiten