Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gewichten omgekeerd evenredig zijn met de vierkanten van de middelbare fouten, het gewicht van de hoekmeting \g.

Bij de berekening van de middelbare fouten is hier, bij een totaal aantal metingen n, de noemer van de uitdrukking voor <fe middelbare fout van de enkele waarneming (of van de gewichtseenheid) n — 2 wanneer in P hoekmetingen, n — 3 wanneer aldaar richtingsmetingen zijn uitgevoerd.

§ 248. Voorbeeld. Als voorbeeld is gekozen eene meting (voor onderwijs doeleinden) volgens 115, § 247, ter bepaling van de plaats ten opzichte van het driehoeksnet der Rijksgraadmeting van den meridiaanpijler (PU) van het Observatorium van het Gebouw voor Geodesie te Delft.

De gegevens zijn de volgende: (*)

Gemeten Gegeven coördinaten,

richtingen X Y

Voorschoten 0° 0' 0" + 10901,97 M. + 17570,58 M.

Ovèrschie 133° 9'42" -f- 9087,15 „ — 3120,70 „

Vlaardingen' 166°46'50" + 8777,71 „ — 6586,29 „

Hodenpijl 211°17' 7" + 2307,03 „ + 2187,53 „

Monster 254° 3'30" — 7954,59 „ + 6107,33 „

vavavpr.ha.~e 308°41'40" 4- 1323.78 ,„ 4- 12262,97 „

's Gravenhage 308°41'40" + 1323,78

Voor de berekening der benaderde waarden X0.PII YopII van het onbekende punt , zijn gekozen de richtingen naar de punten Vlaardingen, Hodenpijl en Monster, zie flg. k, en zijn hieronder ten behoeve van de berekening volgens de methode van Snèllius (§ 144) de azimuthen ~ in Hodenpijl naar de punten Vlaardingen en Monster becijferd.

(*) De richtingsmetingen zijn uitgevoerd in October 1896 met den repetitietheodoliet van Hildebrakd und ScBBAM; de coördinaten zijn berekend met be-' hulp van de vóór 1900 uitgevoerde metingen van de Rijkscommissie-voor Graadmeting, uitgaande van eene voorloopige waarde voor de afstanden; de richting van de T-as van het coördinaten-stolsel is evenwijdig aan de richting van de meridiaan van de torenspits der Nieuwe Kerk te Delft, welke richting is overgenomen uit de „Meetkunstige Beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden". De oorsprong van het coördinatenstelsel* is (voor dit voorbeeld) genomen 5000 M. ten Westen en 5000 M. ten Zuiden van de torenspits der Nieuwe Kerk te Delft.

Sluiten