Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de oplossing hiervan geeft:

As = — 0,03, Ay = + 0,04,"

zoodat de meest waarschijnlijke waarden van de coördinaten van het punt zijn:

Xpn = + 5570,95 M. Yp u = + 4592,50.

De oplossing van de bij (123) behoorende gewichtsvergeliikingen geeft: 6 J

Qn 7= 0,0005095, fe3 = 0,0006555. Voor de foutenberekening hebben wij verder:

O2] = O'2] — [a'p'] Ai- [b'p'] A y, - welke formule na substitutie van de berekende grootheden geeft: [~2] = 37;95.

zoodat:

m2 = = 12,66, m = 3,"6

en

MA * = « K <?n = 0,083 M., JfA , = m ,/ Qn.= 0,091 M,'

§ 249. Indirecte waarnemingen met ongelijk gewicht. Voor de bepaling van eenige, bijvoorbeeld drie, grootheden waarvan de juiste waarden zijn A', B' en C' (verg. § 241 blz 378) zijn andere grootheden gemeten waarvan de juiste waarden

SL* 11' 2 ' ' ' ; • P"'> en welke laatste met eerstgenoemde grootheden verbonden zijn door de betrekkingen, zie ook (50)

• P{ = axA' + bxB + ClC', P2' = a2A' + b2B' + c2C',

Pn' <m <vl' + bnB' + <;„C'!

De metingen voor de grootheden p/; P2' p > hebben

resp. de waarden opgeleverd: pu p2 Pn, Ditma"al zulleQ

wij onderstellen, dat de metingen niet met gelijke nauwkeurigheid hebben plaats gehad en dat'de gewichten voor de metingen

Sluiten