Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij in de partieels differentiaalquotiënten ^ enz voor a r n a u dA' dB '

, ' en 0 de ^naderde waarden worden gesubstitueerd, dan krijgen wij:

xi = ïi — Ai + ft, A -B 4- cj A C), *2 = fe — («2 A 4 + o2 a B -f c2 a O),

«- = ?n — (a„ a A -f ö„ a -B + c„ A C),

waarbij flè foutenvergelijkingen geheel, denzelfden vorm hebben gekregen als bij het geval van lineaire functies, vere (52) blz 474 en (89) blz. 392.

De berekening van de meest waarschijnlijke waarden Ai, a -8 en a G van de correcties, die aan de benaderde waarden A0, Bo en C„ moeten worden aangebracht, en de foutenberekernng hebben verder plaats geheel op dezelfde wijze als voor het meer eenvoudige geval, § 241 enz., is behandeld *

Zooals gemakkelijk is na te gaan, zullen de meest waarschijnlijke waarden van de onbekenden nauwkeuriger zijn, naarmate de waarden A0, B0 en G0 beter benaderd zullen zijn en zal in verband daarmee de foutenberekening meer betrouwbare resultaten geven.

§ 25/\ V(Tbeeld- Voor de bepaling van den brandpuntsafstand der objectieflens van den kijker van een waterpasinstrument is de uitschuiving van de oculairbuis gemeten bij het scherpstellen op het beeld van een op verschillende afstanden geplaatst voorwerp.

Het voorwerp, een met zwarte letters bedrukt stuk wit papier werd gepaatst op afstanden, gemeten vanaf het objectiefeindé van den kijker:

2,50, 3,50, 4,50, 5,50, 6,50 M. bu?sezdiS-mee reSP* °vereenkomende uitschuivingen van de oculair-

65,4, 50,2, 42,2, 37,3, 34,0 mM.,

terwijl bij het richten op een zeer ver gelegen voorwerp de uitschuiving bedraagt 16,7 m.M,

Sluiten