Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeelden. I (zie ook I blz. 4431. In een punt A zijn tusschen de richtingen B, C en D de navolgende hóeken 'met de daarbh' gevoegde gewichten gemeten:

BAG = 62°27' 5", gewicht 4, BAD = 104°26'36", „ 6, ' CAD = 41°57'54", „ 5.

Gevraagd de meest waarschijnlijke waarde dier hoeken te berekenen.

De gemeten grootheden moeten na correctie voldoen aan de voorwaarde:

BAD 4- x2 = BAC-\- xx 4- CAD 4- x3.

Hieruit volgt in verband met de metingen de voorwaardenvergélijking:

xi — x2 + xs = r = 37".

De normaalvergeiyking, verg. (172), is7 in verband met de gewichten:

~aa~\ „ — \K=r.

m ' lillil • '

zoodat:

K=Q0". "' De correlatenvergelijkingën zijn, zie (171):

4 xy = 60" Xi = 15" 6 x2 = — 60" en x2 — — 10"

5 x3 = 60" x3 = — 12";

de meest waarschynlyke waarden van de hoeken zijn dus:

BAC = 62°27'20" BAD = 104°25'26" CAD 41°58' 6".

II. Ook het vraagstuk II, blz. 444, kan volgens de methode der voorwaardenvergelijkingen worden berekend. Zooals uit het hieronder te bespreken voorbeeld is af te leiden, geeft de op blz. 444 e.v. behandelde vereffening aanleiding tot vier normaal-

Sluiten