Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij zijn z1, x2 en x3 de correcties voor de hoeken van driehoek ABC, x±, x5 en x6 die voor de hoeken van driehoek ACD.

De norm aal vergelijkingen, die hieruit volgen, zijn:

SZj ' = — 12"', 3Z2 = + 20";

zoodat:

Ki = — 4", Z2s=4-63*". nj.v ! De correlatenvergelijkingën zijn nu:

x1 = K1 = — 4", a;4 = Z2 = 4-.6r', x2 = -^i = —4", a;5 = Z2 = _(-l61", %a = Ki = — 4", .-c6 = Z2 = -|-62".

Hebben de metingen als richtingsmetingen plaats gehad, dan

is de vereffening de volgende. Noemen wij xx, x2, xs, x10

de correcties van de in flg. n met overeenkomstige rangcijfera. aangegeven richtingen, dan zijn de voorwaardenvergelijkingen:

«ï + x2 —'x5.+ xG — x1 -f x8 = 12"

~x2 + x3-xi+x5 -x9+x10= + 20"'.

Hieruit worden de volgende normaalvergelijkingen afgeleid :

6Zi — 2Z2 = — 12", — 2Zj + 6Z2= + 20";

waaruit volgt:

-£i = — 1", Z2= + 3".

De correlatenvergelijkingën en de daaruit berekende correcties voor de richtingen zijn dan:

Xi — — Ki =+1", a;6 = + Zi = — 1",

x2= + Zx — Z2 = — 4", #7 = — Zx = + l"

«3= + -ST2 = + 3", x8 = + Zi = —1"'

~ ~ ^2 = — 3" , Xg — — Z2 = — 3",

«5 = —Zj + Z2= + 4", z10= + Z2= + 3";

terwijl de correcties voor de hoeken zijn:

BAC ABC ACB

— % + x2 = — 6", CAD: — «2 + x3 = + 7",

— x7 + x8 = — 2", 4 CD: — z4 + a:5 = + 7",

— rc6 + .<e0 = —5',', ABC: —x9 + #10 = + 6".

Sluiten