Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2) 9,98755 +0,05, 8) 9,76562 +0,30,

5) 9,87030 +0,18, 6) 9,94999 +0,10,

8) 9,85185 +0,20, 9) 9,99716 +0,02,

11) 9,98979 +0,03, 12) 9,78547 +0,32,'

14) 9,92129 +0,15, 15) 9,94859 +0,12,

17) 9,75617 +0,32, 18) 9,98490 —0,05.

9,87695 9,87673

De twaalfde voorwaardenvergélijking wordt alzoo:

+ 0,05 x2 — 0,30 x3 + 0,18 x5 — 0,10 x6 + 0,20 xa — 0,02 xg + + 0,03 xn — 0,82 x12 + 0,15 xu — 0,12 x15 + 0,32 x„ + 0,05 xm = = — 22".

Op gelijke wijze volgt uit onderstaande berekening de dertiende voorwaardenvergélijking met behulp van de voorwaarde voor de basishoeken van de driehoeken om het centrale punt B:

3) 9,76562 +0,30,

16) 9,80991 + 0,25,

20) 9,92324 + 0,13,

23) 9,98749 + 0,07,

26) 9,95998 + 0,10,

9,44624

1) 9,96713 + 0,10, 17) 9,75617 +0,32,

9,92918 + 0,13,

9,89047 9,90866

21) 24) 27)

+ 0,17. + 0,15.

9,44646

De dertiende voorwaardenvergélijking is dus:

+ 0,80 x3 — 0,10 xx + 0,25 x1G — 0,82 x„ + 0,13 x^ — 0,13 x 21 + + 0,07 Xos — 0,17 xu + 0,10 x^ — 0,15 x21 = + 22".

De dertien voorwaardenvergelijkingen zijn op blz. 480—481 verzameld en gerangschikt om daaruit gemakkelijk- de normaalvergelijkingen en de correlatenvergelijkingën te kunnen samenstellen, de grootheden r zijn daarbij in het eerste lid gebracht:

Sluiten