Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

X13, lellen wij dan samen en trekken wij deze som af van driemaal de dertiende vergelijking, zoo verkrijgen wij de volgende vier vergelijkingen:

K10 j Xn I X12 j X18 | —r S |

+ 12 | — 2 I — 0,12 | + 0,32 I— 48 j = O j| — 37,80 j = O, _2 j + 10 j + 0,18 I + 0,02 | — 22 , | == o|j — 13,80 I = O, — 0,12 j + 0,18 I + 0,94 | — 0,50 1+21,12] = o] +21,60 j =0, = 0,82 I + 0,02 ] — 0,50 j + 1,04 j — 53,75 J =='0,|— 52,87 I = O,

waarbij weer eenige coëfficiënten en bekende termen tot op twee decimalen zijn afgerond.

Bij de hieronder volgende oplossing, die volgens den op blz. 447 e.v. aangegeven gang wordt verricht, zijn de termen met gelijke coëfficiënten weggelaten. De berekening kan op weinig na geheel met de rekenliniaal Worden uitgevoerd.

De met I gemerkte rijen vormen samen bovenstaande vergelijkingen voor X10, Xu, X12 en X13. Onder de eerste daarvan is de waarde van X10, in de drie andere correlaten uitgedrukt, neergeschreven; deze waarde gesubstitueerd in de 2de, 3de en 4de met I gemerkte vergelijkingen, geeft drie met II gemerkte vergelijkingen voor Xu, X12 en X13. Voor de eerste vergelijking van het stel II volgt de contróle met behulp van den &term onmiddellijk; rekening houdende met de termen met gelijke coëfficiënten, is deze contröle voor de andere vergelijkingen van het stel II gemakkelijk na te gaan. Voor de 2de vergelijking van dit stel bijv. heeft men behalve de in deze tweede vergelijking voorkortende Coëfficiënten, den 2den coëfficiënt van de eerste vergelijking van dit stel te nemen, n.1. + 0,16, enz.

Uit de eerste vergelijking van stel II is Xu opgelost en deze waarde gesubstitueerd in de béide andere vergelijkingen van dit stel; deze substitutie geeft de beide vergelijkingen III voor X12 en X13 (contróle), eindelijk geeft de oplossing van X12 uit de eerste van dit stel,, na substitutie in de tweede, de vergelijking IV waaruit onmiddellijk X13 volgt en de daarmede overeenkomende onbekende uit het stel contröle-vergelykingen.

Deze waarde van X1S gesubstitueerd in de uitdrukking voor X12 onder de eerste vergelijking III, geeft X12 en de daarmede overeenkomende controle-onbekende.

Op gelijke wijze voortgaande vinden wij Xu en X10.

Sluiten