Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l sin x Ica&a

h + 116,38 +192,88

h + 15,88 +180,53

ls + 51,89 + 57,65

h +246,06, + 31,86

h — 51,76 +121,28

l„ + 168,97 + 52,37

[l sin x] = + 646,32 [l cos «J == + 635,97

X„ — X„== +646,16 F„ — Y„ = + 63§,18

r1==— 0,16 ?•«==+ 0,21

De coëfficiënten van de normaal vergelijkingen zijn hieronder becijferd:

l sin2 x l sin xcosx l cos2 x

60 +100 164

1 + 15 180

. 84 + 88 43

244 g>h + 82 , ' 4

20 ggj - 48 in

161 + 50 16

[l sin2 «J = 520 [i sin x cos«]=+. 187 [l cos2 «] = 518

De normaal vergelijkingen zijn alzoo:

520 A'j + 187 K2 = — 0,16, ' 187 A'i + 518 A~3 = + 0,21.

Hieruit volgt voor de correlaten:

A'! = — 0.000521, K., — + 0,000594.

De substitutie in, de'vergelijkingen (196a), welke berekening met de rekenliniaal kan geschieden, geeft dan:

Sluiten