Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voor de coëfficiënten van de eerste normaalvergelijking:

ai ai = + 1 I bj aj = — 1 I dj aj = + 0,891

a3 «s = + 1 c3 &s = + 1 d3 a3 = — 1,460

a4 a4 = + 1,2 c4 a4 = — 1,2 ! d4 a4 == -f 1,4112

a6 ac = + 1,2 jbo a6 = —1,2 | d6 ac = — 1,0584

aT a7 = + 1 b7 a7 = + 1 d7 a7 = + 1,151

ag a9 = + 1 c9 a9 = — 1 d9 a9 — —1,082

aio «io = + 1,2 j c10 a10 = + 1,2 j d10 a10 = + 1,0586

a)2ai2 = + l,2 bi2a]2 = + l,2| d12 a12 = — 0,8124

[aa]= + 8,8 I [ba] == 0 I [ca] = 0 ! [da] = + 0,0940

Op gelijke wijze worden ook de andere coëfficiënten der normaalvergelijkingen berekend; deze berekeningen, die hier niet zijn opgeschreven, geven dan:

8>8 Ki + 0,0940 A4 =+0,"436, ]

11,2Ag— 2,8 A8 + 1,5952A4 = +0, 100, ( — 2,8 Ag +11,2 A'8 — 2,0608 A4 = —0, 080, j (220) + 0,0940 A'i + 1,5952 A'2 — 2,0608 AV+ 85,9709 A4 = —0, 095. )

De oplossing van deze vergelijkingen, die op ongeveer dezelfde wijze als die op blz. 485 kan geschieden, geeft voor de correlaten:

Aj = + 0,"04958, Ag = + 0, 00797, A3= —0, 00579, Z4 = —0, 008^6.

Substitueeren wij deze waarden in de correlatenvergelijkingën (218) blz. 502, dan vinden wij voor de hulpgrootheden:

[1] = — 0,"0385, [5] = + 0,"0066, [ 9] = + 0,"0591,

[2] = — 0, 0103, [6] = + 0, 0447, [10] = - 0, 0408,

[3] = + 0, 0488, [7] = — 0, 0536, [11] = — 9, 0191,

[4] = — 0, 0513, [8] = — 0, 0055, [12] = + 0, 0599.

ïen slotte vinden wij door substitutie van deze hulpgrootheden in de vergelijkingen (215) blz. 502, na afronding op drie decimalen, de correcties:

33

Sluiten