Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streng mocht worden, althans deze vogels zooveel kracht zullen bezitten, dat zij aan de barschheid van het seizoen weerstand zullen kunnen bieden. Trouwens: die beukenootjes hebben al wat menschen en dieren blij gemaakt en vanochtend, toen ik de bocht van de beukenlaan bereikte, een plaats, waar het tusschen het doode loof nog wemelde van niet-geraapte nootjes, vloog met gonzend en roffelend wiek-geluid een koppel van ongeveer driehonderd houtduiven vlak vóór mijn voeten verschrikt op; ik stoorde hen tijdens hun voedzamen maaltijd. Ze zaten zoo kostelijk te smullen van de vergeten nootjes tusschen het vochtig bruin-roode beukenloof.

Mèt de duiven vlogen enkele eksters van tusschen de eikenstruiken vandaan en als altijd viel het mij weer op, hóe prachtig deze vogels zijn, hoe fijn de kleur-verdeeling van hun veerenkleed is en welk een vlietende glansen er over spelen. En welk een elegance komt tot uiting in het beweeg der prachtig-lange-staarten; als je al die schoonheid ziet, de opgewektheid van dien vogel nagaat, valt het wel bizonder moeilijk om steeds al te gewetensvol de schade, die deze vogels ongetwijfeld teweegbrengen, breed uit te meten! Gunnen wij ook de schoonheid haar plaatsje onder de zon! En dé blijheid! Nu, zelfs in den winter zorgt de groene specht daar wel voor en als het maar eenigszins dragelijk weer is, schatert zijn roep over de wijde heiden, lacht hij zijn zonnigheid bij al het uitgestrekte van lucht en land en pronkt hij met het karmijn van zijn kapje als een fez-dragend man uit Tunis of een ander heel zonnig, heel kleurig land.

Sluiten