Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo bijvoorbeeld vandaag: er is in den afoeloopen nacht een heerlijk vorstje aan het tooveren geweest, een vorstje, dat zijn arabesken fantastisch deed krullen en krinkelen op de ruiten. Bovendien is de lucht volslagen wolkenloos. De zon, die in de hemelen bij de kim haar koel-roode kleuren penseelde, waartegen de broze, tengere berken zooteeder-lijnig stonden afgeteekend. wordt allenas krachtiger en krachtiger, strooit zijn zilver en aoud naar hnks en rechts, de dennen en sparren glimmeren, de be-ijzelde heidestruiken fonkelen van het smeltwater en de hemelstolp wemelt van opgetogen glansen en gloeüngen. De lucht is nuweehg en er heerscht in de atmosfeer een fijne

i. ti-.h2fVen staan, 200 ^ rook

dwarrelt bhj-blauw uit de schoorsteenen en op den nok troonen de spreeuwen met helle plansspelingen op de veeren. Zij herinneren zich een voorjaarsdag, toen ook de wereld feestelijk was met al de weelde van kleur en geur en de zon werJct nu zoó moed-gevend, zoo opwekkend, dat ze vandaag eens feest willen vieren. En als Wijde, jonge kinderen, die opgetogen met hun armen zwaaien, zoo klepperen de dieren met hun vleugels en als uit een melodieuse bron rinkelen en klateren, tateren en tinkelen al die brokkeliae deuntjes, de zonderling aaneen geregen potpourri tjes, de dolzinnigste fantasietjes, en de spreeuwen zijn voorstanders van 't communisme in het rijk der zangkunst. Zij bedienen zich van de roeptonen van een grutto, een kievit wordt weergaloos goed gemuteerd en het fluiten van een slagersjongen, dien zij eens in een stad of dorp hebben gehoord, zou bezwaarlijk op beter

Sluiten