Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rumoerigste steden tegenwoordig reeds broedt, — het staat te bezien, of de schuwe wulp zich op den duur thuis zal kunnen gevoelen in gefrequenteerde streken. De heide zou een deel van haar bekoring verliezen, wanneer zijn melodische fluittoonen niet langer klonken op alle uren van den dag en hij zelf niet langer voortschreed, deftig en welbewust naar zijn eenvoudig nest.

Eenvoudig nest! Waarlijk, al die op den bodem broedende vogels, maken weinig werk van de constructie der woning voor hun toekomstig kroost. En ook de wulp wijkt in dezen van zijn genooten niet in het minst af: een simpel kuiltje wordt in den bodem gedrukt, een paar poovere strootjes en sprietjes worden er in gelegd en klaar is het nest, waarin, wanneer Mei zijn intrede doet, de vier groote eieren worden gedeponeerd. Deze zijn olijfkleurig en lijken op sterk-vergroote gruttoeieren, maar zij kleuren zóó met de omgeving mee, dat ge een ervaren eierzoeker moet zijn, wilt ge den nest-inhoud niet stuktrappen. En al zal het u moeite kosten het juiste plaatsje te vinden, waar hij zit te broeden, ik kan u nochtans aanraden een der deelen van ons land te bezoeken, waar hij talrijk voorkomt; gij zult kunnen genieten van de gedragingen van een mooien Hollandschen vogel, die leeft te midden van de eenzaamheid van land en lucht. Zijn fijn-gefloten teedere tonen zijn een excursie reeds overwaard.

Sluiten