Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En terwijl ik wandelde en rondom het gerucht der vogels tot een juichende muzikale weelde werd, dacht ik aan Friesland wanneer het voorjaar is.

Ik herzie in mijn verbeelding die gewesten en vooral de lage landen, waar het water domineert en tot verre, verre kimmen de meren wisselen met weien, blijven mij boeien aldoor, aldoor, wijl deze egale uitgestrektheden, waar geen fel contrast is tusschen hoog en laag, heuvel en dal, toch zoo zeer verscheiden schoonheden bieden, dat de natuurminnaar er dagen en weken kan zwerven zonder dat één moment de verveling zich van hem behoeft meester te maken. Integendeel: telkens nieuwe verrassingen zullen hem het boeiende, het interessante van dit pittoreske land openbaren, want èn fauna èn flora zijn er rijk, wat soorten en individuen betreft.

Zoowel het landschapsgeheel als de détails zijn er wonderlijk-aantrekkelijk en wanneer ge als natuurliefhebber oog hebt èn voor het bosch èn voor de boomen, kan één dag bezoek u weken en maanden lang gelukkig maken en honderd souvenirs nalaten, die ge in later tijden, wanneer u de werkelijkheid niet langer omtoovert, kunt vervormen en weder opbouwen tot een bijnarealiteit.

Ze zijn schoon, de hoeven met hun simpelen bouw en ernstig en waardig staan zij als donkere heuvels verspreid in de effen domeinen, waar bij wijlen het verkeer alleen over het water plaats vindt.

En rondom hen rijzen de iepen en de ranke, rechte, naar de lucht reikende populieren, waarin

i

Sluiten