Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel is de grutto een der meest karakteristieke weidevogels, die door zijn gedragingen kleur geeft aan het Hollandsche landschap; het is echter te bejammeren, dat de maaimachines onder de eieren en jongen zulk een onnoemelijke en — wie weet — te eeniger tijd onherstelbare schade aanrichten, terwijl bovendien het misdadig eierenrapen in den verboden tijd het aantal exemplaren doet verminderen. Stierf de grutto uit, het Hollandsen landschap zou incompleet zijn. Zoowel een gezonde schoolopvoeding, die er naar streeft oprechter eerbied te wekken voor het natuurleven en het „spaart de vogels" met klem propageert, als een verscherpt politietoezicht kunnen er toe medewerken, dat niet noodeloos de vogelstand achteruitgaat.

Sluiten