Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koekoek zijn blijden naam aanhoudend door den gouden dag. de eksters, blij-bont, schetteren in het licht, de roeken vliegen naar hun nesten in de iepen met voedsel voor de jongen of takken voor den woningbouw, die zij handig breken uit het doode hout. In al dien overdaad van fonkelend hcht, dat de hemelen nog dieper maakt en de kimmen doet sidderen, kunt ge wonderwel den witten mondhoek waarnemen, waardoor het u lichter zal vallen ze van de kraaien, op wie ze zooveel gelijken, te onderscheiden.

Neen, ik zal nu niet spreken van de spreeuwen, omdat ik hun gezonde blijheid niet genoeg kan prijzen en mijn woorden al te arm zijn om hun kostelijke humor, die ze in hun lossen luim leggen, juist te karakteriseeren. Ik volsta alleen met te zeggen, dat ze 's ochtends naast den schoorsteen zitten te tierelieren, waar ge ze des avonds nog fluitend en tuitend kunt aantreffen. En desondanks nestelen en broeden ze en zorgen ze voor de opvoeding van hun kroost op lovenswaardige wijze. Waarlijk, levenslustiger en intelligenter vogels zult ge zelden ontmoeten. Maar wel wil ik u herinneren, dat het thans niet alleen de maand der vermaarde bloesemende kerselaren is, maar bovenal de maand der nachtegalen. Neen: het is een legende, dat deze vogels des daags, wanneer ding, dier en mensch verklaard staan in het lentelijk en zomersch-zoele licht, zich niet laten hooren. De feiten spreken ten duidelijkste deze on-dits tegen. Maar toch: het meest hoort ge hem als de zon is gezonken achter de zware donkerte der sparren, de kimmen rood en oranje worden en in het koeler blauw de eerste sterren

Sluiten