Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

battanten aangevlogen en stellen zich in postuur. Zij vergeten dan geheel de wereld: alleen lokt hen de bekoring van het gevecht en hieraan geven zij zich met een passie, een drift en volharding, die eerbied afdwingt. Men heeft de wederzijdsche attaques wel willan verklaren als pogingen om door hun kranige Leistungen in een goed blaadje te komen bij de wijfjes. Nu is het waar, dat in de menschenmaatschappij van den soldaat een betooverenden invloed uitgaat naar de vrouw, maar het is zeer de vraag, of dit ook steeds het geval is in de vogelwereld. Het is althans een feit, dat zelfs, wanneer de wijfjes niet tegenwoordig zijn bij de woelige, drukke tournooien, de kemphanen met evenveel enthousiasme het steekspel beoefenen. Een en al leven zijn zij dan; vlug trippend op hun slanke pootjes stormen zij op elkaar los. elkander bedreigend met hun spitse snebben en de oolijke guiten doen zoo ernstig, zoo hevig-verbitterd en onverzoenlijk, dat men na afloop van den strijd zou verwachten, dat het slagveld met lijken bezaaid zou hggen. En waarlijk ik heb een enkelen keer dooden aangetroffen, maar dit behoort tot de grootste uitzonderingen en als regel mag men wel aannemen, dat er, hoe ernstig de gevechten zich ook laten aanzien, „casualities" niet kunnen worden geconstateerd.

En vooral zijn de schermutselingen belangwekkend, wijl er en masse aan wordt deelgenomen en al die bakkeleiende vogels getooid zijn met martiale halskragen. Het opmerkelijke hiervan is wel. dat geen twee vogels, wat de snit van hun kleed betreft, gelijk zijn, zoodat de warrellende kleur-verscheidenheid der kampende kemphanen,

Sluiten