Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•diverse pluimage, de realiteit overtreft alle verwachtingen en gij komt, na eigen aanschouwing, weldra tot het inzicht, dat gij de Hollandsche lente niet hebt gekend, vóór gij getuige zijt geweest van de faits et gestes der vertegenwoordigers onzer avifauna. Maar onderneemt ge de reis naar onze lage landen, verzuimt dan niet een bezoek te brengen aan de joyeuse steekspelen, die wel op héél geestige en oorspronkelijke wijze ons landschapsschoon verlevendigen. Bezit ge een camera ? Des te beter: ge zult dan menig aardig tafereeltje kunnen vastleggen.

Sluiten