Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden en in de heidestreken kunt ge de gehurkte kinderen dan zien zitten, die de smakelijke vruchtjes zamelen voor verkoop of eigen comsumptie: een kostelijk dessert. De bremstruiken, die aan de onredelijke pluk- en rukmanie zijn ontkomen, laten nu hun erwtenpeultjes bengelen, die allengs zwart zullen worden als ebbenhout en klepperen als castagnetten.

Maar wel het meeste vertier brengen deze dagen de huiszwaluwen bij mijn woning en hoe vaak ik ze ook zie zwerven, vlinderlicht onder het koepelend blauw, altijd boeit mij opnieuw hun fijne zwierigheid zelfs bij hun meest ingespannen arbeid: het rusteloos jagen achter de honderden insecten; want de bewegelijke vogels hebben nu jongen en de gebroken eierschaaltjes hggen nu op den bodem als een blanke snipper vehjnpapier of een teedere perebloesem. Het is trouwens op en rondom mijn woning een en al beweging van jong, argeloos'leven. De spreeuwen en musschen rumoeren onder de pannen van het dak en in hun hart is slechts een begeerte: gevoederd te worden, onophoudelijk. En daarvoor zorgen de ouders met een ontróerenden ijver: ze gunnen zich geen rust, zij schieten als glanzende spoelen door het goud en hun fantastisch hed zwijgt en hun mangelt de tijd plagiaat te plegen.

De vogels hebben merkwaardig zich aangepast aan de luidheid en felste heftigheid van het moderne leven en langs één onzer spoorwegen, waar dagelijks de tapage-treinen rommelen en grommelen, weet ik dan ook in de onmiddellijke nabijheid van de bewogen, sidderende rails allerlei nesten: vooral van leeuweriken, waarvan de

Sluiten