Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootbrengen, zich vereenigen tot veeltalhge zwermen, die dolen door ons land, opgejaagd worden door een zwaar-bonkenden sneltrein, een roofvogel of een mensch, wanneer zij voedselzoekend trip-trappelen door de weien of zacht-aan den herft tegemoet vliegen. Want al valt het, dezen zomer van veel blij hcht belevend, moeihjk u vertrouwd te maken met het denkbeeld, dat wij allengs naar den herfst toe gaan, de feiten zullen na den offlcieelen begin-zomer-dag wel voor zichzelf spreken: de dagen zullen korten. Maar vóósf ons hggen nog de lichte Juli- en Augustusmaanden, de teedere September en de bronzen October, die, gedragen zij zich niet al te buitenissig, nog veel gelegenheid kunnen geven om van het buitenleven te genieten. Ik weet het: ik ben onbillijk: want heeft niet iedere maand zijn eigen karakter, zijn eigen bekoring en is de natuur voor wie haar geheimen kent wel ooit zonder vreugden en verrukkingen ? Althans zonder belangwekkendheden ?

Sluiten