Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

I.

— O, vertel eens, vertel eens, Cornelius, riep de frissche, jonge stem van Jetje Robbrechts, wat is er waar van dat verhaal, dat je uit Engeland zijden kousen zou hebben gehaald voor Marie Louise, toen de Keizer en de Keizerin hier in Rotterdam waren?

— Zij den kousen ? gichelde Camiet je Ar ckenbout, even opziende van het papieren albumblaadje, dat zij in fijne zijde borduurde met rozeknopjes en grappige, kleine andere bloempjes, terwijl zg aan Aagje, de jongste dochter des huizes en haar vriendin, liet zien, dat de vergeetmijnietjes uit vijf blauwe kraaltjes bestonden, met een geel kraaltje in het midden als hartje.

Het zomer-gezelschap van Huize Rust en Lust, het aan de Maas, in den Mriizenpolder, gelegen buitenverblijf, — het raadslid van Everden, een deftige, vijftigjarige man, wiens geheele persoon zijn waardigheid kenmerkte, diens mooie vrouw Johanna, zijn zoon Cornelius, zijn dochter Keetje

Het gevleugelde WieL I 1

Sluiten