Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der werven door het ruim,

Bjj 't slaan van kram en daim;

Hersteld wordt Mei en romp

Der vormelooze klomp,

En weldra 't fiere schip

Trotseert weer storm en klip!. •.

Met noeste, stage vlijt,

Met veel omzichtigheid,

Werd in den loop van tijd,

Dit schoon succes bereikt,

Dat men vol' trots bekijkt.

Met jjver, taai en straf,

Won men der zee het af,

Wat ik hier heb vermeld;

Maar van het woest geweld

Is alle deze winst .

Nog niet het meest, — maar tminsl

In 't golvend zeeëgrauw,

Daar lichtten de oogjes blauw,

Daar blonk de donk're buk, —

Den zeeman zoet een schrik, —

Daar boogden halsjes blank,

Daar gleden rap en rank, —

Een wichteloos gewicht, —

De lfifjes, lenig, licht,

Der nymphjes, schalks en gauw!

Als veler bloemen bloei,

Was het gespeel, gestoei,

In het verglijdend nat,

In 't fonkelwit gespat l...

Gebenedijde stad,

Wier allergrootst gewin

Is... menig zeemeermin.'...

Wg zien, wij zaal'gen, hier,

Die nymphen big en fier!

Johanna, — 't evenbeeld

Van Venus, — gepenseeld

Door meesterhand op 't doek,

Zgt _ trotsch en statig-kloek,

Zij, als de zon vol pracht,

Zij, mystisch als de nacht,

Haar hulde en eer gebracht!...

In eend'ren levensvreê,

Sluiten