Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook wel in staat, die beiden gelukkig te maken... maar Camietie alleen ... maar Antje alleen . .. zelfs Jetje Robbrechts, van wie hij het meeste hield, alleen ...

Ja, hij was nu eenmaal zoo, hij kon er niets aan doen. Maar er waren er wel meer, voor wie de wereld geen vrouwen genoeg bezat. Bijvoorbeeld voor zwager Claude. Wiens ontrouw aan zijn ,wettig gehuwde vrouw" hij natuurlijk niet goed keurde, en waarover hij hem vaak kapittelde, maar ... die hij toch héél goed kon begrijpen... wetende dat bij zelf niet anders handelen zou...

Maar... van het kind Annemarie moest Claude afblijven. Trouwens daarvoor zou hij wel zorgen. Dat meisje was voor hèm, moest voor hem zijn, dat was zijn vast besluit. Want wat hij voor Annemarie voelde, dat kon niet in vergelijking komen met zijn oppervlakkige verliefdheden voor andere vrouwen. Wanneer hg maar even aan haar dacht, dan voelde hij zgn hals-aderen zwellen en bonzen; zijn lippen werden warm en openden zich, en zgn oogen werden blind voor zgn omgeving, en zochten, zochten haar beeld...

Een onwillekeurige beweging van Jetje Robbrechts, die haar schaartje met een kletterfijn geluid op de tafel liet vallen, verbrak zgn abstracte gedachten, en hg keek haar aan. Maar heel zgn gezicht was nog vol van het verlangen naar de andere... zjjn oogen glansden van hellen hartstocht voor de andere... zijn lippen verlangden, verlangden naar der andere lippen...

Maar er ging een schok door het meisje heen,

Sluiten