Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch zelf niet gediend? Des te meer reden voor u om nu garde te worden. En hij maakte aanstalten me in te schrijven. LxCll

— Maar, monsieur le comte! nep ik, het keizerlijk decreet zelf laat me vrij; vrijgesteld zijn immers wie un état hebben; ik ben advocaat...

— Dat is geen étot, zei hij, dat is me profession. Kort en goed, u is ingeschreven. — Maar ik wou nog 'n laatste poging wagen: Mijn famüie heeft zeer geleden onder de tierceering ... Kom, kom! zei hg lachend, en toch zit u er noch wel zoo warmpjes in, dat u uw heele uitrusting, uw paard, enzoovoort, zelf zult betalen.

Inderdaad werd ik gesommeerd om vijftienhonderd francs te storten; en ik heb er voorbeelden van gehoord, dat jongelui, die dat weigerden, gewoon in de gevangenis werden gezet.

— O, weet je nog wel! zei Cornelius lachend, die ééné dag in Amsterdam op 't Drilveld? Stel je voor, we hadden geen van allen ook maar t minste of geringste militaire begrip; maar die ééne dag, dat we van 'n Fransch officier n beetje instructie kregen, werd voldoende geacht. En toch zagen wij, 't derde detachement van de Zuiderzee, er prachtig uit in onze schilderachtige, betreste uniform, ook de paarden waren mooi, en Clifford, onze commandant, was een excellente vent. En wat 'n tijd was dat in Pargs, hè, Claude, kerel, was dat geen kapitale tijd? Maar toen die reis naar Metz! En toen we daar eenmaal waren! We voelden ons allemaal slachtoffers, we

Sluiten