Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steenmantel een wit-marmeren pendule met vier kolommen, en op elke kolom een kleine vaas, waarin groene plantjes waren gezet.

Cornelius sloeg een goedkeurenden blik op de tafel. Het tafellaken was in het midden ingeplooid als een zwierige groote roos, terwijl naar de vier hoeken kleine, dwarse vouwen liepen als vischgraten. De servetten waren kunstig gevouwen in den vorm van hanen, hennetjes en pelikanen om Fransche stuiversbroodjes; en de schotels en assietten waren keurig, en zooals het behoorde, gerangschikt: gestoofd stond tegenover gestoofd, en moeskruiden tegenover moeskruiden, en een schaal met grassnoekjes' tegenover een schaal met poot of „meulenaar"; en tegenover de koude fijne pudding was een schotel met spritsen geplaatst, en verder waren hier en daar smaakvol verspreid schaaltjes met kleine taartjes, met citroen-struif, met geschuimde room, met suiker en pijpkaneel, en fruitschalen met donsblauwe druiven, schijven begemberde meloen en groengulden reine-claude's ... terwijl het sierlijk geheel nog werd opgeluisterd door twee kristallen vazen in den vorm van een hoorn van overvloed, met late herfst-rozen, glanzende, zon-gele Lutescens gevuld.

— Nu, fluisterde Cornelius, en drukte even den arm zjjner moeder, die nog in den zjjne lag, nadat hij haar vormelijk-deftig de eetzaal had binnen-geleid, wat zegt u ervan? heb ik 't nu niet goed?

Zij knikte hem glimlachend toe met een wee-

Sluiten