Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog wist niet iedereen den waren toestand in het huis van Everden. Want de familie hoopte tegen beter weten in, dat Cornelius nog wel tot inkeer zou komen, en afzien van zijn huwelijk met het Roomsche meisje. En daarom moest de schijn worden bewaard, en liep zij hier met haar dochters over het kleurige, drukke kermis-plein, terwijl zjj in haar eigen stille kamer had willen snikken van radeloos verdriet.

Want in het diepst van haar ziel bewonderde zij Cornelius om zijn durf. Om zgn doel te bereiken trotseerde hjj alles, brak met allen, en achtte geen enkelen tegenstand. En zij...

O, zjj kon zichzelve haten om haar halfheid, haar laffe aarzelen, waar zij doortastend en moedig behoorde te zijn, terwille van Hero... Maar zjj had niet de jonge kracht van Cornelius, — en niet diens jonge zelfzucht...

O, waarom had zij niet de gelegenheid aangegrepen, om óók met alles te breken, door partij te kiezen voor haar zoon, waarom had zjj niet geprofiteerd van het vreeselijk moment, waarop van Everden aan haar het gedrag van „haar" zoon had verweten... Waarom had zij toen niet sterk en trotsch het hoofd opgericht, en had de beschuldiging fier aanvaard, en was heen-gegaan aan Cornelius' zijde, om voortaan vrij te wezen, onafhankelijk van iedereen... vrij om haar liefde

te volgen, haar liefde haar liefde ...

Waarom had zjj toen het hoofd gebogen, als trof haar een rechtvaardig verwijt... waarom had zij toen geen uiting gegeven aan de jarenHet gevleugelde Wiel. I 9

Sluiten