Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het met een onwrikbare overtuiging, dat hij heen moest gaan uit het leven. Als hij het niet deed, dan zou.. . die vrouw een openljjk schandaal verwekken, en dit, gevoegd bij het voorgevallene met zgn zoon, zou voldoende zijn, om zijn positie in Rotterdam volkomen onmogelijk te maken. Hij zou met den vinger worden nagewezen, spotliedjes zouden er op hem worden gemaakt... en al zijn vijanden, die hij had, omdat hij altijd een vurig patriot was geweest, alle wangunstigen zouden te hoop loopen, om hem geheel te vernietigen ... hem! die altijd onder de eersten der eersten had behoord, die roem had gedragen op zgn smetteloozen naam, omdat deze met eere genoemd werd in de geheel e geschiedenis van Rotterdam, hij, Pieter Cornelius van Everden, die in de kerk zijn eigen bank had met het uitgesneden wapen, die in diezelfde kerk de zerken betrad, welke zijn voorvaderen dekten, hij, die altijd iedereen fier in de oogen had kunnen zien!...

Vrijwillig zou hij heen-gaan, en niet gedoogen, dat zij, die zgn vrouw was geweest, haar schande openbaar maakte. Die slechte triomf zou haar niet worden gegund. Zgn vrouw... zijn zoon... beiden hadden zg hem verlaten... en toch bleef hij de sterkste.

Zijn zaken waren geheel in orde. Tot in de kleinste onderdeelen was alles wat zijn fortuin betrof geregeld en beschreven; ook was zijn laatste wil en testament gemaakt, waarbij zijn notaris tot exécuteur was benoemd.. Het stuitte hem tegen de borst, dat zgn vrouw mede-deelen

Sluiten