Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deuren. Maar hij vermande zich weer; hij moest verder, want hij snakte ernaar, dat alles gedaan mocht zijn. Hij bukte zich naar de groote zwarte jjzeren kist, met den naam P. C. van Everden in groote koperen relief-letters er op; deze kist bevatte het familie-archief, en hij achtte het zijn. plicht, ook dat na te zien, voor hij zijn besluit voltrok.

Hij plaatste de kist op de massieve eikenhouten balpoot-tafel; en ontstak de lamp. Hij huiverde even, toen het koele, heldere licht zijn oogen trof, en bleef er gedachteloos in staren; maar onwillekeurig tastten zijn vingers al naar het kleine sleuteltje aan zijn horlogeketting, en hij opende het slot.

In het bovenste vak lagen de officiƫele documenten ; afschriften uit de trouw- en doop-registers van de kerk van zijn eigen familie en van zijn voorvaders; hij lichtte den ijzeren bak er uit, en keek in de onderste .afdeeling; hoe lang was het al geleden, dat hij daar een blik in geslagen had? Niet meer sedert hij zijn vaders erfenis bezorgd en alles consciƫntieus nagezien had. En sindsdien waren de familie-papieren van Johanna er aan toegevoegd

Aen de Ed. Groot Mog.

Heeren Staaten van Hollandt ende

West- Yrieslandt.

Geven in alle onderdanigheyt te kennen Alexander Berghem, Tweede Capiteyn van het Regiment van den Oeneraal Baron van Cron8trom, Ond 58. Jaaren; Dat hij Suppliant d'eer heeft dezen Landen in alle getrouwigheyt te dienen den tgd van

Sluiten