Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden aan de algemeen geijkte vormen, zijn geen duimbreed afwijken van den hem door plicht en eer voorgeschreven weg, hadden hem steeds een eervolle positie doen innemen. Maar sommigen vonden hem wat te strak, te exclusief, en dat zjjn zoon zóózeer het verkeerde pad was opgegaan, lag zeker voor een groot deel aan zijn opvoedingsmethode. Misschien had het verdriet over zgn oudste kind hem het hart gebroken, maar... de schuld van de onmin in de familie was toch ook wel aan hèm te wijten.

De afkeuring over Cornelius was overigens algemeen. Dank zij de inblazingen van Claude van Maugarny, die Allert Ruys door zijn opstokergen ook tot een volledigen vijand van Cornelius had gemaakt, — op slimme wijze had hij weten te insinueeren, dat er waarschijnlijk wel „iets" zou hebben bestaan tusschen Cornelius en Antje Fyck Dircks — geloofde men bijna onvoorwaardelijk, dat Cornelius een deugniet en een doordraaier was; menig stukje door een ander bedreven, werd op zijn rekening gesteld, en men meende algemeen, dat hij nog eenmaal tot den bedelstaf zou geraken door de verregaande wijze, waarop hij met zijn geld „omleefde". Zijn goede gulheid werd tegen hem aangevoerd, en degenen, die door leeningen of giften van hem hadden geprofiteerd, veroordeelden het hardst zijn losheid van geld. En zonder nadenken gaf men aan hem voor het grootste deel de schuld van zijn vader's sterven....

De beide dochters, die steeds in den geest van

Sluiten