Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er niet steeds nieuwe bij. Waarlijk zij hadden geen tijd voor philosofeeren, zij moesten zich redden en het samen zien te vinden, zij hadden maar voor één ding tijd en dat was zelf uit hun oogen kijken, zelf practische ervaring opdoen, door te handelen. En dat was een niet gering voordeel, een groot volk, waarin ieder handelt, waarin ieder uit eigen oogen kijkt, dus waar ieder zelf eigen verworven levenservaring opdoet, door geen tradities, geen critiek van het zware verleden belemmerd! Wat een jong krachtig ras moet dat geven! Maar ook wat een arm ras! En zoo zien wij het ook: jong, krachtig, met een eigen grond onder de voeten, maar zonder achtergrond.

Wij kunnen veel van Amerika leeren en wat hebben wij er veel van geleerd, persoonlijk heb ik in mijn werk veel van de bestudeering van de frissche gezonde Amerikaansche methoden van behandeling van gevangenen van de berechting van kinderen geleerd. Hier zitten wij nog altijd met onze ongelukkige geestdoodende celstraf, en wij hebben wel onze Kinderwetten, maar een Kinderrechter hebben wij nu in 1922 nog niet.

Maar toch, wij moeten met N.-Amerika oppassen. Wee de oude vader die niet naar zijn krachtige zoons en hun nieuwe frissche denkbeelden luistert, de ingebeelde vastgeroeste conservatief! Maar niet minder te beklagen is de slappe vader, die zich door zijn jongens op sleeptouw laat nemen, hen steunt in onbekookte plannen en al zijn eigen ervaring, zijn met moeite verworven ervaring, zijn gerijpte levensbeschouwing, zijn in veel strijd verfijnd geweten, het zwijgen oplegt.

Het is met de beschrijving van de prostitutie in N.-Amerika een wonderlijke geschiedenis geweest. Men had er de gewone bordeelprostitutie als overal, men hield zich niet veel bezig met het prostitutievraagstuk, op de internationale congressen tegen de prostitutie zag men geen Amerikanen, hoogstens een enkele oude vriend van Mevrouw Butler en op de congressen tegen den vrouwenhandel ook maar een enkele, totdat tengevolge van binnenlandsche politieke verwikkelingen en gebleken schandalen, omkoopingen van de politie en allerlei ergerlijke onthullingen, werd ingesteld de bekende z.g. „vice-commission", door den Burgemeester v. Chicago op initiatief van een vergadering van de Church Federation op 31 Jan. 1910, die haar bekende rapport over de toestanden op het gebied der prostitutie in Chicago uitgaf April 1911.

Het is een boek vol vreeselijkheden. Den ontzettendsten indruk maakt het facsimile van een simpel opschrijfboekje van een bordeelhoudster, waarin zij met streepjes achter den naam van ieder meisje

Sluiten