Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de mindere prijs, die men voor allerlei zaken besteedt in verband met de zucht naar afwisseling (mode) en de daardoor geringere eischen van duurzaamheid zijn evenzoovele redenen waarom in nieuwere woonwijken met een minimum zolderruimte wordt volstaan en het wezenlijke dak tot de uitzonderingen behoort. Neemt men daarbij de specialiseering van den gezinsarbeid (de wasch, de kleermaker, soms de voeding voor een gedeelte buitenshuis) dan is het duidelijk, dat een kleinere zolder dan vroeger voldoende is; hoewel die beperking soms overdreven wordt.

Wanneer nu ter wille van den vorm toch een groote dakruimte ter beschikking komt, zien we deze benut voor allerlei vertrekken die op, dikwijls aardige maar niettemin gekunstelde en kostbare wijze, voor bewoning wordt geschikt gemaakt. Met behulp van allerlei schuine kasten, weggetimmerde kappoten, in 't gezichtkomende schuine dakvlakken wordt van die zolderétage een woonverdieping gemaakt, voor welke onze, wat-datbetreft royaal aangelegde, voorouders zich zouden hebben geschaamd. De zware mansardekap is daarvan het uiterste geval, en draagt vele elementen van haar tegendeel : het platte dak, reeds in zich. De tegenwoordige tijd vraagt nu eenmaal vele afzonderlijke vertrekken in een huis. Niet alleen is de éénkamerwoning gelukkig op den achtergrond gedrongen, — ook bij den middenstands- en beteren woningbouw tracht men door de zoogen. cabinetjes, tot een grooter aantal, zij het ook kleinere kamers te geraken, — waar men vroeger met enkele groote genoegen nam. Reden daarvoor is de wijziging in het gezinsleven, waarbij zoowel man, vrouw als kinderen door verscheidenheid van taak, behoefte hebben aan isolement, waartoe verschil van opleiding en bezigheid dwingen. Zou bv. een landbouwer, zelfs fabrieksarbeider, met vrouw en kinderen, die zich voor dezelfde taak bekwamen nog met ongeveer de oude ruimte-indeeling kunnen volstaan; — een onderwijzer, ambtenaar of handelsman, die hun kinderen, elk naar eigen aard zich willen zien bekwamen

Sluiten