Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed-recht van de toepassing daarvan voor het woonhuis in Nederland in onze dagen, te bepleiten. Allerminst is het de bedoeling de alleenheerschappij ervan te proclameeren, — er zijn natuurlijk mooie en leelijke daken zoowel onder de steile als onder de vlakke, — doch alléén om de gronden aan te geven waarom het onrecht is, naast het steile dak dat ons lief is, de andere dakvormen stiefmoederlijk te behandelen, in plaats van alle als ten volle gelijkwaardig te beschouwen, en ons er over te verheugen dat wij juist in die verscheidenheid van dakvormen een grootere vrijheid en grootere mogelijkheid bezitten, om onze bouwwerken een rijke verscheidenheid van karakteristiek te geven.

De Commissie:

Jan Gratama, Alb. Otten,

s. de clercq, Rapporteur.

Sluiten