Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALBUM TENTOONSTELLING

VAN

OUDE MEESTERS

BIJ

FREDERIK MULLER & Q2

AMSTERDAM

i HANS BALDUNG GRIEN. — Portret van een edelman. Lichtbruin baardje, donker haar. Donker grijs gewaad, wit hemd. Turkoois of groenblauwe achtergrond met wit geschilderd opschrift. Aet. 29 Anno 1529. Gemerkt HB aanéén. Paneel 67 x 51 cm.

Volgens de latijnsche inscriptie heeft deze persoon een belangrijke rol gespeeld in den „Bauernkrieg".

Frederik Muller en Co.

2 REMBRANDT. — David brengt Saul het hoofd van Goliath.

Gemerkt R' 1627 of 1629. Paneel 26.5 x 38 cm.

Veelkleurig zijn de gewaden. Schitterend brokaat, rood, blauw en violet. Het is een der meest merkwaardige vroege werken van den meester. In kleurenpracht reeds ver uitstekend boven de fraaiste werken van Pynas en Lastman.

COLLECTIËN: D. Heinemann.

Frederik Muller & Co. Aug. Janssen.

Van verscheidene der hier beschreven werken bezitten wij belangrijke gegevens die voor de koopers bestemd zijn.

Verder kunnen wij mededeelen, dat van de overige tentoongestelde stukken slechts reproductiën te verkrijgen zijn voor zoover de koopers daarin toestemmen: nl. van de werken van Ter Borch, Van Goyen, Victors, Josse van Cleve(?), Guardi, enz.

Van het oud-Romeinsche marmer, dat in onze zalen was tentoongesteld, zijn enkele afzonderlijke reproductiën verkrijgbaar.

Sluiten