Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze kwestie is echter niet in dien vorm hier aan de orde en deze opmerkingen worden dan ook enkel terloops gemaakt, al zijn zij mogelijk wel op hun plaats als tegenwicht, althans tegenaccoord, tegen de fanatieke eengezinswoning-propaganda.

De vraag was, hoe voor hoogere huizen te normaliseeren; zoo mogelijk met gebruikmaking van dezelfde onderdeden der tweegezinshuizen en der enkelvoudige woningen. Daarmede zijn we in het hart der kwestie.

• Ean normaal-type eengezinswoning ontworpen met blinde zijmuren — het eerste normaaltype zou ik willen noemen de vrijstaande minimumeengezinswoning — laat zich zonder wijziging van plattegrond aaneenrijgen tot een huizenblok.

Evenzoo de twee-gezinswoning met blinde zijmuren.

Dito de drie- en meergezinswoning met rechthoekigen plattegrond.

Behalve voor elk type „het standaard-type", is daarvoor echter nog noodig te ontwerpen een gelijkwaardig „hoektype".

Wil men het stelsel der normaliseering — zonder oponthoud in voorbereiding en uitwerking — doorvoeren, dan behoort men zich echter ook voor het hoektype te beperken tot den volledigen rechthoek. Dit eischt het beginsel om weer het aantal huizentypen tot een minimum te beperken.

Variaties in de situatie, het zij nog eens gezegd, kunnen blijven vormen de binnenterreinen, de wegen en de pleinen. De huizen-zelf krijgen elk voor zich een rechthoekigen plattegrond en alle huizenblokken loodrecht-omgaande hoeken.

ZeKs met deze beperking, hetzij direct en afzonderlijk opgemerkt, vordert elk type huis twee typen ontwerpen, zoowel voor de enkele, als voor de meervoudige woning en bovendien van elk type twee standaards, t. w. de eerste voor fundeering op staal, de tweede met paalfundcering (bij de lage woningen mogelijk op een beton- of gewapend betonplaat); dat is dus in werkelijkheid voor één type en één hoektype vier standaardontwerpen.

Echter, en hier komt de normalisatie weer op den voorgrond, in de indeeling van de singuliere woning en van de twee- en meergezinswoning zal tot het uiterste gelijkvormigheid zijn te betrachten.

Hiermede wordt bedoeld: gelijk-groote kamers, keuken, gangen, portaal, W. C, enz.; dezelfde spoelbak en schoorsteen; dus de afmetingen, ligging en opstapeling der vertrekken absoluut geüjk te houden; doch ook en vooral, en hierin spreekt zich de normalisatieidee 't sterkst uit, ook dezelfde ramen en deuren, dit geldt ook voor

Sluiten