Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Gebouwen-groepen van dezelfde woningen onder een rechten hoeK langs een ronde straat.

men wordt geduwd. En... is een dergelijke ontwikkeling misschien niet gelukkig? Want het gaat, of liever het moet toch ten slotte gaan, niet om materieele, maar om geestelijke waarden. En laten wij daarbij eens aan de vrouwen denken en vooral aan die der arbeidende klasse, wier geheele leven thans niet anders is, dan één voortdurende zorg om het meest primitieve materieele bestaan.

Of is de arbeider inderdaad bang voor het verlies van zijn persoonlijkheid, als hij, wat dewoning betreft de gelijke is van zijnklassegenooten? Maar het waarachtig menschzijn hangt toch niet af van de woning die men bewoont? Of is het waar dat de woning de mensch maakt? Of vreest hij ten slotte de ééntonigheid en daarmede de verveüng van de straat, het plein of den tuin. waarin hij woont, wanneer alle woningen éénzelfde verschijning hebben.

Maar die eentonigheid behoeft er niet te zijn, omdat wij juist die gebouwencomplexen uit vroeger tijden bewonderen, die zijn samengesteld uit de kunstige aaneenschakeling, of samenvoeging van dezelfde eenheden. En dat gebeurde toen op kunstige wijze, omdat er een bouwkultuur bestond, door de overeenstemming van bouwkunstig begrip. Maar dat kan nu ook gebeuren, omdat juist wat de arbeiderswoning betreft, er in den laatsten tijd ook een architekto-

Sluiten